نمایش:
موقعیت ملک: ملارد پاک کردن
۱۵۰۰متر سند شش دانگ ملارد
1,500,000,000تومان /تومان

مشاهده جزئیات ساخته شده - 75 ( متر ) اندازه زمین - 75 ( متر )

باغ ویلا فروشی ملاردویلا

مشاهده جزئیات
مشاوره
لوکیشن دفتر